Nieuws

Holwerd aan Zee twee keer op landelijke tv

Gepubliceerd op
26 februari 2019

Holwerd aan Zee was in februari twee keer op de landelijke televisie: bij EenVandaag en bij BinnensteBuiten. Het Holwerdse initiatief om het dorp nieuw leven in te blazen door een directe verbinding met zee, heeft de wind in de rug. De 15 miljoen die 'Holwerd aan Zee' begin februari van de Postcodeloterij kreeg, brengt de realisatie een grote stap dichterbij. Het KCNL-project 'Vitale Kustzones - Holwerd aan Zee' helpt de initiatiefnemers met het verzamelen van kennis en ideeën.

Holwerd aan Zee is een initiatief van het dorp zelf. Ze willen het dorp nieuw leven inblazen, toeristen trekken, natuur ontwikkelen en de historie zichtbaar maken. Een open verbinding met zee, een jachthaven, een boulevard en souvenirwinkeltjes moeten zorgen dat het dorp aantrekkelijk wordt om te bezoeken.

Impressie Holwerd aan Zee - illustratie Burroharro

60 miljoen euro is er voor nodig, dus de 15 miljoen van de Postcodeloterij is zeer welkom. Lees hier meer over in de Leeuwarder Courant.

Ook de landelijke televisie bracht verslag van de plannen.

In EenVandaag (kijk vanaf 22:05) van 19 februari vertelden de initiatiefnemers over hun plannen.

EenVandaag-HolwerdaanZee-2.jpg

In BinnensteBuiten (18 februari) was vooral aandacht voor de natuur.

BinnensteBuiten-HolwerdaanZee.jpg

In het KCNL-project werkten studenten, docenten, docent-onderzoekers en lectoren interdisciplinair samen, in nauwe verbinding met de praktijk. Ze onderzochten bijvoorbeeld:

  • toeristische profielen
  • de ecologische en economische waarde van natuurherstel
  • voorbeelden van functiecombinaties van natuur en toerisme elders

Op de projectpagina Vitale Kustzones - Holwerd aan Zee zijn vele documenten te bekijken.