Bijeenkomst

Bijeenkomst Veenweidevoedsel

Organisator KCNL, Clusius College, Van Hall Larenstein, Strootman Landschapsarchitecten, Natuurlijke Zaken
Datum

vr 5 april 2019 13:30 tot 15:30

Locatie Clusius College, Drechterwaard 10, Alkmaar
Zaal/kamer zaal 0.12

Bodemdaling, klimaatverandering en robuust waterbeheer stellen pittige vragen aan boeren in de veenweidegebieden. Op deze bijeenkomst praten we naar aanleiding van het KCNL-onderzoeksproject Veenweidevoedsel over de toekomst met als uitgangspunt dat dit eeuwenoude cultuurlandschap een voedsellandschap blijft. Maar wat betekent dat, en welke uitdagingen stelt dit aan de nieuwe generatie boeren?

De veenweidegebieden zijn prachtig, maar kwetsbaar. De discussie over de toekomst van de veenweidegebieden is al lang bezig, maar komt nu in een stroomversnelling. Belangrijke thema's als CO2-uitstoot en het klimaat, ons toekomstig dieet en kringlooplandbouw komen samen.

Eén perspectief ziet er zo uit: We gaan minder vlees eten, vee wordt in lagere dichtheden gehouden; landbouwbedrijven gaan samenwerken om kringlopen te sluiten; ze richten zich op hoogwaardige producten waarbij duurzaamheid en streekkarakter vanzelfsprekend zijn; weidevogels nemen toe in aantal; en de burger/consument wordt een betrokken deelnemer. Dit gaat samen met een sterke landschapsidentiteit, en hoogwaardige voedselproductie voor een regionale markt.

Idealisme, illusie of een reëel toekomstbeeld? Samen met ondernemers, docenten en studenten die geïnteresseerd zijn in dit perspectief zoeken we naar kansen en wat er nodig is aan kennis om die kansen te verzilveren.

Programma

Vanaf 13.30 uur inloop met koffie en thee

14.00 Welkom door Rosemarie Slobbe (projectleider bij Clusius College en Kenniscentrum Natuur & Leefomgeving)

14.05 Inleiding op het project Veenweidevoedsel door Noël van Dooren (lector bij Hogeschool Van Hall Larenstein)

14.15 Toelichting op verschillende scenario’s door Pieter Veen (Bureau Strootman)

14.35 Docent Adriaan Noortman vertelt over de studentprojecten

14.55 Ondernemer uit het gebied laat zien welke keuze hij heeft gemaakt met zijn bedrijf

15.15 Docent veehouderij Clusius college geeft zijn reactie

15.30 Gesprek met de zaal, napraten met drankje

Graag voor 1 april 2019 aanmelden

Voor meer informatie: Rosemarie Slobbe (06-55171116)

Meer over het KCNL-project Veenweidevoedsel