Project

Natuurlijk kapitaal - verwaarden natuur en landschap

Wat is de waarde van natuur en landschap? Bezuinigingen op natuur- en landschapsbeheer en de transformatie richting een participatiemaatschappij vragen om nieuwe manieren om natuur en landschap in Nederland te financieren. HAS-studenten onderzochten de mogelijkheden.

UPDATE: dit project is inmiddels afgerond. Enkele artikelen zijn te vinden onder downloads in de kolom hiernaast.

__________________________________________________

Vierdejaars HAS studenten van verschillende studierichtingen hebben voor de Gemeente Rucphen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stille Wille Brabant, Stichting Roois Landschap, Het Groene Woud, Provincie Noord-Brabant en het Maasheggengebied gekeken naar nieuwe mogelijkheden om te komen tot sociaal, economisch en ecologisch duurzaam beheer van natuur en landschap. Concepten als ecosysteemdiensten en natuurlijk kapitaal stonden hierbij centraal. In een 'De Wereld Draait Door'-achtige setting presenteerden zij hun idee├źn aan een breed publiek van overheden, terreinbeheerders, maatschappelijke partijen en ondernemers.

Van natuurtype tot verdienmodel

Een van de uitwerkingen van studenten is de werkwijze 'van natuurtype tot verdienmodel'. Daarin neemt een boswachter ecosysteemdiensten als uitgangspunt voor beheer van een gebied, en komt zo tot nieuwe partnerschappen en keuzes in de exploitatie van een
natuurterrein.

Bottom image Verwaarden Natuur en Landschap.jpg

Tags:

  • maatschappelijk natuurbeheer
  • ecosysteemdiensten
  • verdienmodellen
  • agrarisch natuurbeheer
  • landschapsbeheer