Project

Innovatie natte landbouw: een nieuw onderwijsmodel

Het project richt zich op kennis en innovatie van natte landbouw om zo in te spelen op toekomstige klimaatverandering en de problematiek van bodemdaling. De ervaringen met de teelt van lisdodde worden ingezet om een onderwijsmodel te ontwikkelen voor mbo-studenten.

Land- en watergebruik kun je aanpassen aan de omgeving in plaats van andersom. Op die manier kun je ook in de toekomst bij hogere en natuurlijkere waterstanden uit de voeten. In dit project wordt gezocht naar een verdienmodel zodat de natte teelt (bijvoorbeeld lisdodde) ten goede komt aan de regionale economie. Het is belangrijk dat studenten leren hoe ze een dergelijk vraagstuk aan kunnen pakken.

Ambities:

 • Ontwikkelen en delen nieuwe kennis op het gebied van natte teelten
 • Verkenning van gewaseigenschappen lisdodde door studenten
 • Toepassing van nieuwe technieken, zodat studenten, docenten en
  medewerkers nieuwe vaardigheden opdoen
 • Onderzoek naar oogstmethoden en optimalisatie van verwerking door
  studenten
 • Ontwikkeling van een algemeen onderwijsmodel voor mbo-studenten, dat zij stap voor stap kunnen toepassen bij de teelt, monitoring en oogst van een nieuw gewas.
 • Verkenning van nieuwe toepassingsmogelijkheden van lisdodde, door
  studenten in samenwerking met lokale ondernemers.
 • Ontwikkeling van een businessmodel voor producten van lisdodde door hbo-studenten
 • PR- en voorlichtingsactiviteiten om de mogelijkheden van de teelt van
  lisdodde meer bekendheid te geven in de regio

(Bron foto: Studio Veenhoven)

Tags:

 • maatschappelijk natuurbeheer
 • kennisuitwisseling
 • ecosysteemdiensten
 • verdienmodellen
 • klimaatverandering
 • agro-ecologie
 • klimaatdaptatie
 • lesmateriaal
 • natte teelten