Green Deal Natuurinclusieve Landbouw

verdienmodellen_natuurinclusieve landbouw.jpg

KCNL is de co√∂rdinator en bewaker van de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs. 

Het ministerie van LNV heeft 1,5 jaar geleden een ronde langs alle groene scholen (mbo/hbo) gemaakt met de vraag of er in het onderwijsprogramma aandacht is voor natuurinclusieve landbouw.

Er bleek uit de inventarisatie dat natuurinclusieve landbouw of kringlooplandbouw nog nauwelijks onderdeel uitmaakt van het curriculum in het mbo en nog te weinig aandacht krijgt in het hbo. Weerstand van de student en omgeving, gebrek aan kennis/enthousiasme bij docent en gebrek aan goed lesmateriaal zijn hier debet aan. Wel is er de (sterke) wens om natuurinclusieve landbouw structureel in het onderwijs op te nemen, ook gelet op de transitie die zich in de landbouw langzaam voltrekt.

De scholen zijn het gesprek aangegaan met LNV om te kijken hoe ze zich gezamenlijk hiervoor kunnen inspannen. Ook het wetenschappelijk onderwijs, IPO, BoerenNatuur en NAJK sloten zich aan. Het resultaat is een Green Deal, waarin partijen hebben afgesproken zich in te zetten om vanuit de samenwerking natuurinclusieve landbouw tot integraal onderdeel van het groene onderwijs te maken.